18Tháng 6, 2015
Lịch sử

Công ty được thành lập vào năm 1988 với mô hình trang trại. Bắt đầu sự nghiệp chỉ với 3 ha đất khai hoang trồng thanh long và một số cây rau quả ngắn ngày. Đến thời điểm năm 2003, Hoàng Hậu đã có 100 ha đất, trong đó có 70 ha trồng thanh long. […]

Tác Giả: editor editor
Chuyên Mục:Lịch sử
Xem Thêm