18Tháng 6, 2015
An Toàn Thực Phẩm và Quản Lý Chất Lượng

Trong những năm qua, TLHH luôn duy trì 2 nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào từ 2 trang trại do công ty làm chủ và thu mua từ các hộ dân sản xuất đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. hoặc tương đương. Hệ thống trang trại của TLHH đạt tiêu chuẩn GG với đội ngũ […]