thanh long LD 5(2)01
31August, 2015
(Tiếng Việt) 2 tỉ đồng bản quyền giống thanh long ruột tím hồng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

ab7471e95e8582cba6bbc5b174bc7f20
29August, 2015
(Tiếng Việt) Nông dân làm ăn lớn: Trồng 900 ha thanh long

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

DSC06411 copy 04
31July, 2015
(Tiếng Việt) Lai tạo thành công giống thanh long có ruột tím hồng

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.