31July, 2015
Pink SOFRI – LĐ5

Giống thanh long Ruột tím hồng được chọn tạo theo mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm quả thanh long trên thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5 có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa giống thanh long ruột đỏ Long Định 1và giống thanh […]

31July, 2015
Red Flesh – LĐ1

Giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 được chọn tạo theo mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm quả thanh long trên thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa giống thanh long ruột trắng Bình Thuận […]

15July, 2015
Market

Our company exports dragon fruit to many countries in the world such as: Asia (China, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, India…), Europe (Netherlands, UK, Germany…) and USA. The high quality dragon fruits are exported mainly to EU, gaining about 80% of Binh Thuan’s export value for this product to EU. Besides that, it also […]

14July, 2015
Other Fruits and Vegetables

Bên cạnh sản phẩm chủ lực là trái thanh long, chúng tôi cũng xuất khẩu một số loại rau củ và trái cây đặc trưng của Việt Nam như khoai lang, chôm chôm, nhãn, xoài, vải, bưởi, … Rambutan Longan Mango Litchi

23June, 2015
White Flesh Dragon Fruit

Dragon Fruit which is also called Pitahaya has a scientific name is Hylocereus undatus. Dragon Fruits belong to the cactus family originating from desert areas in Mexico and Colombia. Dragon Fruit has been grown in Vietnam from the early 20th century but it has just became goods since 1990s. Vietnam is the unique country growing […]