31July, 2015
Red Flesh – LĐ1

Giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 được chọn tạo theo mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm quả thanh long trên thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Giống thanh long ruột đỏ Long Định 1 có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa giống thanh long ruột trắng Bình Thuận và giống thanh long ruột đỏ Colombia. Giống được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận cho sản xuất thử năm 2005 và hiện được trồng phổ biến tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Bà rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Ninh Thuận,..
Cây có khả năng sinh trưởng mạnh, ra hoa mạnh và gần như quanh năm, có khả năng thụ phấn tự nhiên để tạo quả. Cây có khả năng cho quả đầu tiên vào giai đoạn 09-12 tháng sau khi trồng, thời gian ra hoa chính vụ từ tháng 03-09 dl và có khả năng ra hoa tự nhiên vào mùa nghịch từ tháng 10-02 dl.
Quả có trọng lượng trung bình 350-400g, vỏ quả màu đỏ sáng, bóng. Thịt quả đỏ tươi, vị ngọt chua nhẹ, độ Brix đạt trung bình 16%, thịt quả khá chắc, trung bình 0,6-0,7 kg/cm2.
Cây có khả năng cho quả năm thứ nhất, năm thứ 2 năng suất đạt 15-20 kg/trụ/năm và năm thứ 3 năng suất đạt 30-40kg/trụ/năm

 • CUSTOMER SERVICES
  Mr. Tran Ngoc Hoang - +84938303151
 • SALES DEPARTMENT
  +8462.3898616

+8462.3898889

 • EXPORT
  Ms. Ly Thanh Thao - +84938303159
 • IMPORT
  Ms. Ly Thanh Thao - +84938303159
logo