DSC06411 copy 04
31July, 2015
(Tiếng Việt) Lai tạo thành công giống thanh long có ruột tím hồng

对不起,此内容只适用于Tiếng Việt

 • CUSTOMER SERVICES
  Mr. Tran Ngoc Hoang - +84938303151
 • SALES DEPARTMENT
  +8462.3898616

+8462.3898889

 • EXPORT
  Ms. Ly Thanh Thao - +84938303159
 • IMPORT
  Ms. Ly Thanh Thao - +84938303159
logo