26August, 2015
包裝

過去當中皇后火龍果得到佔有市場是靠著生學耕種技術科學衛生處理程序來滿足消費客戶的要求. 火龍果的保存過程如下: […]

26August, 2015
種植

多年來一些擁有如地中海氣候的亞洲國家如泰國與中國已試驗種植過火龍果但越南的火龍果在世界市場仍佔獨尊的地位. 即 […]

11July, 2015
我们做的。

Hoàng Hậu là trang trại đầu tiên của Việt Nam sản xuất […]