HotLine:
+84 906 898 616
+84 252 3898 616
活跃的
Với đặc tính thịt quả giòn, chắc, vị ngọt kèm chua nhẹ và có mùi thơm, hiện thanh long ruột tím hồng được một doanh nghiệp ở Bình Thuận xuất khẩu sang châu Âu.
12/05/2021
4679
在上周的最后两天和今天早上,海关已通过老街金正二国际公路边境门办理了数百种农产品的进出口手续。 特别是火龙果。
09/05/2020
4155
根据工业和贸易部的数据,2019年全省企业​​出口651万美元,相当于新鲜火龙果6526吨,价值下降14.48%,但增长8%。 与2018年相比,销量达到97%。
09/05/2020
4856
虽然从面包店消费的火龙果数量与成熟的平顺省近9万吨的总产量相比微不足道,但这一运动传播了与农民携手解决困难的信息。
09/05/2020
7815
黄厚火龙果有限公司成立于2003年,前身是一个3公顷的种植火龙果的农场,并种植了许多短期果蔬。到目前为止,黄果火龙果有限公司已成为种植火龙果出口的领先企业。 平顺市的火龙果,是越南最大的火龙果种植企业。
13/04/2020
8610
火龙果-平顺的一种特色水果,目前在市场上,尤其是在欧洲和美国,巩固了其地位。
13/04/2020
7716
越南水果协会副会长,黄厚火龙果公司董事,越南淡水龙虾(LD5)紫色肉火龙果的版权拥有人Tran Ngoc Hiep表示,由于从研究所转移的幼苗数量众多。 南方果树并不多,因此该公司种植了原始的幼苗,并通过砍伐树枝和cutting插繁殖出苗。
13/04/2020
5850
自1988年以来,在过去的27年中,Tran Ngoc Hiep先生一直是将火龙果开发为商品的第一人,一直是该行业的领导者。
13/04/2020
6483
黄厚火龙果有限公司是种植和出口火龙果的知名企业。 Hoang Hau,Ham Thuan Nam区,Ham Can地区只有2个火龙果农场拥有200公顷的土地。
13/04/2020
6103
有简单的欲望,但它们引导并改变了一个人的一生。 平顺的火龙果之王-Tran Ngoc Hiep先生-有着同样的“命运”愿望。
13/04/2020
5579
带有黄龙火龙果品牌的火龙果不仅占领着国内市场,而且还出口到世界许多国家和地区,例如加拿大、中国、日本、马来西亚、印度尼西亚、香港和美国。
27/03/2020
12462
客户支持
新闻亮点
 • Trồng thanh long ruột tím hồng xuất khẩu châu Âu
  Với đặc tính thịt quả giòn, chắc, vị ngọt kèm chua nhẹ và có mùi thơm, hiện thanh long ruột tím hồng được một doanh nghiệp ở Bình Thuận xuất khẩu sang châu Âu.
  12/05/2021
  4679
 • 在平顺盛开的龙面包
  虽然从面包店消费的火龙果数量与成熟的平顺省近9万吨的总产量相比微不足道,但这一运动传播了与农民携手解决困难的信息。
  09/05/2020
  7815
 • 黄厚火龙果:增强越南火龙果品牌
  黄厚火龙果有限公司成立于2003年,前身是一个3公顷的种植火龙果的农场,并种植了许多短期果蔬。到目前为止,黄果火龙果有限公司已成为种植火龙果出口的领先企业。 平顺市的火龙果,是越南最大的火龙果种植企业。
  13/04/2020
  8610
 • 平顺火龙果的保鲜品牌
  火龙果-平顺的一种特色水果,目前在市场上,尤其是在欧洲和美国,巩固了其地位。
  13/04/2020
  7716
X

在线支持

会员帐号
X

账户管理