HotLine:
+84 906 898 616
+84 252 3898 616
Thanh long tím hồng
Giá từ: 150.000 VND/Kg
Queen Size
- 10%
Giá từ: 101.250 VND/Kg
L Size
- 10%
Giá từ: 60.750 VND/Kg
M Size
- 10%
Giá từ: 40.500 VND/Kg
Thanh long ruột trắng
King Size
- 10%
Giá từ: 94.500 VND/Kg
Queen Size
- 10%
Giá từ: 70.875 VND/Kg
L Size
- 10%
Giá từ: 42.525 VND/Kg
M Size
- 10%
Giá từ: 28.350 VND/Kg
Thanh long ruột đỏ
King Size
- 10%
Giá từ: 121.500 VND/Kg
Queen Size
- 10%
Giá từ: 91.125 VND/Kg
L Size
- 10%
Giá từ: 54.675 VND/Kg
M Size
- 10%
Giá từ: 36.450 VND/Kg
Rau quả khác
Thanh long tím hồng Sấy thăng hoa
X

Hỗ trợ online

Tài khoản thành viên
X

Quản lý Tài khoản