HotLine:
+84 906 898 616
+84 252 3898 616
Thanh long tím hồng
King Size
- 37%
Giá từ: 94.500 VND/Kg
Queen Size
- 37%
Giá từ: 70.875 VND/Kg
L Size
- 37%
Giá từ: 42.525 VND/Kg
M Size
- 37%
Giá từ: 28.350 VND/Kg
Thanh long ruột trắng
King Size
- 37%
Giá từ: 66.150 VND/Kg
Queen Size
- 37%
Giá từ: 49.613 VND/Kg
L Size
- 37%
Giá từ: 29.768 VND/Kg
M Size
- 37%
Giá từ: 19.845 VND/Kg
Thanh long ruột đỏ
King Size
- 37%
Giá từ: 85.050 VND/Kg
Queen Size
- 37%
Giá từ: 63.788 VND/Kg
L Size
- 37%
Giá từ: 38.273 VND/Kg
M Size
- 37%
Giá từ: 25.515 VND/Kg
Rau quả khác
Thanh long tím hồng Sấy thăng hoa
X

Hỗ trợ online

Tài khoản thành viên
X

Quản lý Tài khoản